სახლში მომსახურების სერვისი
სახლში მომსახურების სერვისი

სილქნეტის  მომხმარებელს (ფიზიკური/იურიდიული პირი) შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს სპეციალისტთა ჯგუფის გამოძახების სერვისით, რომელიც უზრუნველყოფს სახლში ან ოფისში მოწყობილობებისა და აპარატურის გადაადგილება – რეოგრანიზაციას. აღნიშნული სერვისის საფასური მომხმარებელს დაერიცხება სააბონენტო გადასახადთან ერთად.

შიდა ქსელის რეორგანიზაცია
სილქნეტის  ფიქსირებული სატელეფონო ქსელის აბონენტებს  შესაძლებლობა აქვთ, ისარგებლონ შიდა ქსელის რეორგანიზაციის სერვისით,  რაც გულისხმობს: აბონენტის მიერ სერვისის ინსტალაციის შემდგომ ბინის ფარგლებში შიდა ქსელის რეორგანიზაციას.

   მომსახურების ღირებულება: ფიზიკური პირებისთვის 30 ლარი; იურიდიული პირებისთვის 50 ლარი.
   სილქნეტის აბონენტებისთვის 10 მეტრამდე კაბელით უზრუნველყოფა უფასოა.
   10 მეტრზე მეტი კაბელის გამოყენების შემთხვევაში, მომსახურების ღირებულება იზრდება 1 მეტრი
     კაბელის შესაბამისი ღირებულებით;
   50 მეტრზე მეტი კაბელის გამოყენების შემთხვევაში მომსახურების ღირებულება იზრდება 10 ლარით;

მომსახურებით მისაღებად დარეკეთ ცხელ ხაზზე 2 100 100

Follow us on
 
ჩემი ანგარიში
მომსახურების სახეები და ტარიფები
დაამატეთ ან შეცვალეთ მომსახურება
გადახდილი თანხები
გამოიწერეთ ელ-ფოსტით ყოველი თვის დეტალური ანგარიში
ნომერი
პაროლი
რეგისტრაცია