ჩვენს შესახებ

საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე სილქნეტი ახალი კომპანიაა, რომელიც  დააარსდა 2010 წლის 12 მარტს.

პოზიციონირება:

სილქნეტი არის ერთადერთი სატელეკომუნიკაციო კომპანია, რომელიც მომხმარებელს აწვდის სრულ საკომუნიკაციო სერვისს
ქვეყნის მასშტაბით (ტელეფონია, ინტერნეტი, ტელევიზია).  სილქნეტის ყველა პროდუქტი მომხმარებლის მრავალფეროვან მოთხოვნაზეა მაქსიმალურად მორგებული. სილქნეტის  უპირველესი ამოცანაა  მომხმარებელს შესთავაზოს ინოვაციური და მოთხოვნაზე ორიენტირებული პროდუქტები და მაღალხარისხიანი მომსახურება.

მიზანი:
კომპანიის მიზანი სატელეკომუნიკაციო სივრცეში ლიდერის პოზიციის დამკვიდრებაა, რის მიღწევასაც მომხმარებლის ინტერესებზე მაქსიმალური ორიენტირებით, ინოვაციური პროდუქტების შეთავაზებით, ახალი მომსახურების დანერგვით და ბაზრის წილისა და მომგებიანობის გაზრდით მიაღწევს. 

პრიორიტეტები:
•    მომხმარებელზე მაქსიმალური ორიენტაცია
•    მომსახურების მაღალი ხარისხი
•    ინოვაციური და მრავალფეროვანი პროდუქტების მუდმივი მიწოდება
•    კორპორატიული და სოციალური პასუხისმგებლობა


Follow us on
 
ჩემი ანგარიში
მომსახურების სახეები და ტარიფები
დაამატეთ ან შეცვალეთ მომსახურება
გადახდილი თანხები
გამოიწერეთ ელ-ფოსტით ყოველი თვის დეტალური ანგარიში
ნომერი
პაროლი
რეგისტრაცია