მომსახურების გადახდის ვადები პროდუქტების მიხედვით

ფიზიკურ პირთათვის

სახლის ტელეფონი ინტერნეტი

პროდუქტი გადახდის თარიღი 
ოპტიკური პროდუქტები:  
ინტერნეტი 10 რიცხვი
ტელევიზია 10 რიცხვი
Silk Phone 10 რიცხვი
სამმაგი შეთავაზება (ინტერნეტი + TV + Silk Phone) 10 რიცხვი
ოთხმაგი შეთავაზება (ინტერნეტი + TV + Silk Phone + S1 ) 10 რიცხვი
S1 ოპტიკური სამმაგი შეთავაზება (ინტერენტი + Silk Phone + S1) 10 რიცხვი
   
DSL პროდუქტები:  
ინტერნეტი სახლის ტელეფონის შესაბამისად
ტელევიზია სახლის ტელეფონის შესაბამისად
სამმაგი შეთავაზება (ინტერნეტი + TV + სახლის ტელეფონი) 15 რიცხვი
ოთხმაგი შეთავაზება (ინტერნეტი + TV + სახლის ტელეფონი + S1) 15 რიცხვი
S1 სამმაგი შეთავაზება (ინტერნეტი + სახლის ტელეფონი + S1) სახლის ტელეფონის შესაბამისად

 

უსადენო სერვისები

პროდუქტი გადახდის თარიღი 
სახლის უსადენო ტელეფონი (გარდა Light პაკეტისა) თუ დავალიანება არ არის დაფარული 3 თვის განმავლობაში, მეოთხე თვის 1 ან 2 რიცხვში ტელეფონი ითიშება ცალმხრივად
S1 მობილური ანგარიშზე თანხის ამოწურვისას მომსახურება შეიზღუდება
S1 ორმაგი შეთავაზება (S1+სახლის ტელეფონი / SilkPhone / უსადენო ტელეფონი) სატელეფნო მომსაუხრების გადახდის თარიღის შესაბამისად
   
Silk UP აპლიკაცია                                                    მომსახურება ითიშება ანგარიშზე თანხის ამოწურვისას, ან თუ აპლიკაცია სხვა სერვისზეა მიბმული - ამ სერვისის გადახდის თარიღის შესაბამისად

 

იურიდიულ პირთათვის

ფიქსირებული ტელეფონი თარიღი                სატელეფონო  ინდექსი 

Follow us on
 
ჩემი ანგარიში
მომსახურების სახეები და ტარიფები
დაამატეთ ან შეცვალეთ მომსახურება
გადახდილი თანხები
გამოიწერეთ ელ-ფოსტით ყოველი თვის დეტალური ანგარიში
ნომერი
პაროლი
რეგისტრაცია