მომსახურების პირობები
მომსახურების პირობები

აბონენტის პერსონალური კოდისა და პინ კოდის გამოყენების წესები
ანტივირუსით სარგებლობის წესები 

ვიდეოთეკის კატალოგის გამოწერის წესები (SVOD) 

ტურბო ღილაკით სარგებლობის წესები

Silk TV- ს პაკეტის გაზრდისა და შემცირების წესები და პირობები

Silk TV Go
უსადენო მოდემზე აბონენტის მისამართზე მომსახურების პირობები
ტექნიკური საშუალებების დაბრუნებისა და შეცვლის წესი
საჩივრის განხილვის დებულება
შესაბამისობის დეკლარაცია
2016 წლის ანგარიში მაუწყებლობაპროდუქტების მომსახურების პირობები და კონტრაქტები


შეგახსენებთ: აბონენტის/მომხმარებლის მიერ ამა თუ იმ პროდუქტის/მომსახურების შეძენის/შეზღუდვის/შეჩერების/გაუქმების მიზნით პინ კოდის/პერსონალური კოდის გამოყენებით (დასახელება ან პროგრამულად შეყვანა)  იგი  (აბონენტი/მომხმარებლი) სრულად იცნობს და ეთანხმება პინ კოდის/პერსონალური კოდის გამოყენების მომენტში შესაბამისი პროდუქტის/მომსახურების შეძენის/შეზღუდვის/შეჩერების/გაუქმების პირობებს.

 სილქნეტის მომსახურების პირობები_დანართი 2

სახლის სატელეფონო მომსახურების კონტრაქტი
Silk Phone მომსახურების კონტრაქტი
Silk Phone საზღვრებს გარეშე 
S1 მობილური სატელეფონო მომსახურების კონტრაქტი
S1 ორმაგი მომსახურების კონტრაქტი
S1 სამმაგი მომსახურების კონტრაქტი
S1 სამმაგი მომსახურების კონტრაქტი_ოპტიკა
S1 სამმაგი მომსახურების კონტრაქტი_რელეიკა
უკაბელო სატელეფონო მომსახურების კონტრაქტი
უკაბელო ინტერნეტ მომსახურების კონტრაქტი 
Silk TV-ის მომსახურების კონტრაქტი_Silk internet 
Silk TV-ის მომსახურების კონტრაქტი_DSL
Silk TV OTT
Silk TV ოპტიმა
Silk 4G LTE-ს მომსახურების პირობები 
Silk internet მომსახურების კონტრაქტი   
 Silk ორმაგი შეთავაზების კონტრაქტი     
Silk სამმაგი შეთავაზების კონტრაქტი    

 Silk ოთხმაგი შეთავაზების კონტრაქტი  

DSL ინტერნეტ მომსახურების კონტრაქტი
DSL ინტერნეტ მომსახურების კონტრაქტი_რელეიკით
 DSL სამმაგი შეთავაზების კონტრაქტი 
DSL ოთხმაგი შეთავაზების კონტრაქტი 
WI–FI ინტერნეტის მომსახურების კონტრაქტი _რეგიონები

 დანართი - 8 ქალაქის აქცია
 დანართი - 3 ქალაქის აქცია
 აქცია "დაიმატე ტელევიზია" სააბონენტო დანართი
"საგაზაფხულო აქცია" სააბონენტო დანართი
"თებერვლის ინსტალაციის" აქცია სააბონენტო დანართი
"მეტი სიჩქარე პაკეტზე ეკონომი" სააბონენტო დანართი
 აქცია "დაიმატე ინტერნეტი 2" სააბონენტო დანართი
აქციის '' 50% ფასდაკლება დელუქს პაკატებზე'' სააბონენტო დანართი
აქცია "Boost" სააბონენტო დანართი
LTE 4 G-ის აქცია Bronze - სააბონენტო დანართი
LTE 4 G-ის აქცია "მეტი მოცულობა" - სააბონენტო დანართი
რეგლამენტი 2016
 

 

 

 

 

Follow us on
 
ჩემი ანგარიში
მომსახურების სახეები და ტარიფები
დაამატეთ ან შეცვალეთ მომსახურება
გადახდილი თანხები
გამოიწერეთ ელ-ფოსტით ყოველი თვის დეტალური ანგარიში
ნომერი
პაროლი
რეგისტრაცია