ტარიფები


სილქნეტის  უსადენო ინტერნეტ მოდემის შეძენისას საჩუქრად მიიღებთ 500 MB ინტერნეტ ტრაფიკს, რომლის გამოყენება 30 დღის განმავლობაში შეგიძლიათ.

სასაჩუქრე ინტერნეტ ტრაფიკის ამოწურვის შემდეგ,
ნტერნეტის ღირებულება მოცულობის მიხედვით, კალენდარული თვის განმავლობაში:

  1 MB - 500
MB ინტერნეტი – 2 თეთრი
  501 MB - 5000 MB  – 1,5 თეთრი (ახალი სესიის წამოწყების შემთხვევაში)
 
5001 MB და მეტი  1 თეთრი (ახალი სესიის წამოწყების შემთხვევაში)
  მოდემის ღირებულება – 65 ლარი
 

Follow us on
 
ჩემი ანგარიში
მომსახურების სახეები და ტარიფები
დაამატეთ ან შეცვალეთ მომსახურება
გადახდილი თანხები
გამოიწერეთ ელ-ფოსტით ყოველი თვის დეტალური ანგარიში
ნომერი
პაროლი
რეგისტრაცია