აუქციონები
დასაწყისი: 31 ოქტომბერი 2011   -   ბოლო თარიღი: 07 ნოემბერი 2011
სარეალიზაციო ქონებას წარმოადგენს მსუბუქი და სატვირთო ავტომანქანები;
დასაწყისი: 20 დეკემბერი 2010   -   ბოლო თარიღი: 29 დეკემბერი 2010
ქონებას წარმოადგენს მსუბუქი და სატვირთო ავტომანქანები; დიზელ–გენერატორები; სხვადასხვა ტიპის აკუმულატორი; კონდიციონერები; ელექტროგადამცემი; ავტომატური სატელეფონო სადგურები და სხვადასხვა მოწყობილობა–დანადგარი.
დასაწყისი: 06 ოქტომბერი 2010   -   ბოლო თარიღი: 22 ოქტომბერი 2010
ქონებას წარმოადგენს: გურია-სამეგრელოში არსებული შენობა–ნაგებობები და მასზე წილობრივად დამაგრებული მიწის ფართები
დასაწყისი: 06 ოქტომბერი 2010   -   ბოლო თარიღი: 21 ოქტომბერი 2010
ქონებას წარმოადგენს: შენობა–ნაგებობები და მასზე წილობრივად დამაგრებული მიწის ფართები ბათუმის, ხელვაჩაურის, ქობულეთის, ქედას რაიონებში.

Follow us on
 
ჩემი ანგარიში
მომსახურების სახეები და ტარიფები
დაამატეთ ან შეცვალეთ მომსახურება
გადახდილი თანხები
გამოიწერეთ ელ-ფოსტით ყოველი თვის დეტალური ანგარიში
ნომერი
პაროლი
რეგისტრაცია